V triedičke

Každé dieťa je umelec…

By On July 02,20

Trvalo mi štyri roky, aby som sa naučil maľovať ako Rafael, ale celý život, aby som maľoval ako dieťa.

Pablo Picasso

Už druhý rok zbierame umelecké diela, ktoré deti počas roka vytvoria, a ukladáme ich do samostatných dosiek. Niekoľko týždňov pred prázdninami začínam jednotlivé dosky prechádzať a diela, ktoré deti vytvorili, lepím na tvrdý papier a vkladám do šanónov. V posledný školský deň si deti tieto šanóny spolu s hodnotením odnášajú domov.

20200615_084116[1]

Mám toto obdobie veľmi rada. Každý deň otvorím jednu dosku a pri lepení prác si v mysli prechádzam celý náš spoločne strávený rok.

Obrázok_2

Je zaujímavé sledovať, ako jednotlivé výtvory deti vystihujú. Odrážajú ich osobnosť, individualitu a kreativitu. Keďže si zapisujeme presný deň, kedy bola práca vytvorená, vidíme, ako sa v čase mení, posúva, komplikuje a zdokonaľuje.

Obrázok_3

Obrázol_9

Pri kreslení a maľovaní začínajú s niekoľkými čiarami, väčšinou používajú jednu, dve farby. Čím viac kreslia, tým pribúda viac farieb. Mení sa tvar čiar, objavujú sa vlnky, bodky.

Prvé kresby sú náhodné a deti v tomto veku nekreslia nič konkrétne. Fascinuje ich pohyb, ktorý pri kreslení vzniká, a testujú materiál (ceruzky, štetce, voskovky…). Počas tohoto obdobia deti kreslia značky na ktorúkoľvek časť papiera. Umiestnenie kresby na papieri je ovlyvnené tým, či kreslia za stolom, na zemi, alebo stoja pri stojane. Rozhoduje aj veľkosť ceruzky, alebo pastelky.

20200618_093344[1]

Keď som si vďaka knihe Rhody Kellog, “Analýza detskej kresby” uvedomila, že umelecké schopnosti sa u detí vyvíjajú v predvídateľných fázach, tak ako napríklad vývoj chôdze, alebo reči, môj pohľad na detskú kresbu a prístup k nej sa zmenil.

Deti v našej triedičke sú vo fáze “čmáraníc”. Výtvarná polička im poskytuje rôzne druhy výtvarných pomôcok: ceruzky, pastelky, klasické štetce, molitanové tupovacie štetce, kriedy, nožničky, lepidlá, papierové vyrezávačky, razítka, farebné papiere, tenké papiere, tvrdé papiere, jednoduché nálepky, plastelínu, aby mohli testovať a experimentovať. Vďaka materiálom v nej deti prirodzeným spôsobom rozvíjajú svoje umelecké, motorické schopnosti a zažívajú pocit naplnenia zo zvládnutia novej úlohy.

Deti si rady volia prácu s materiálmi, ktoré videli používať niekoho iného, špeciálna motivácia nie je potrebná. Na detskú zvedavosť a radosť z objavovania sa dá vždy spoľahnúť.

Kresby detí nijak nekomentujeme, nedokresľujeme ani deti v tejto fáze nijak nevedieme. Ak ma dieťa vyzve, aby som kreslila s ním, kreslím to, čo kreslí dieťa: čiary, bodky atď. Dávam si pozor na to, aby som nekreslila nijaké tvary, čiary a znaky, ktoré ešte samé nedokáže nakresliť.

Rozmanitosť detských kresieb je obrovská. Každá kresba je jedinečná, vplýva na ňu vývoj dieťaťa a jeho skúsenosti s prostredím. Preto ku všetkému, čo u nás v triedičke deti vytvoria, pristupujeme ako k umeleckému dielu. Každá kresba, koláž a výtvor je zrkadlom vývoja, duše a pocitov dieťaťa.

kresby

“Ak dospelí začnú deti predčasne učiť kresliť v treťom, alebo štvrtom roku života, stane sa jedna z dvoch vecí. Dieťa niekoľkokrát po sebe nakreslí dom, alebo postavu podľa inštrukcií dospelého, potom na naučené  inštrukcie zabudne a vráti sa k svojej vlastnej prirodzenej kresbe, tj. ku kresleniu štvorcov a kruhov. Štvorce a kruhy následne začne spájať do domčekov a postáv. Ďalší možný dopad predčasných inštrukcií je, že dieťa bude tak upútané k naučeným tvarom, že pohltia celú jeho tvorbu.”

Rhoda Khellog

 

Leave a Reply