Senzitívne obdobia

Senzitívne obdobia

By On March 21,13

Pred týždňom ku mne konečne dorazila kniha How to rise an amazing child (Ako vychovať úžasné dieťa) od Tima Seldina. Hneď som ju otvorila a musím povedať, že je skvelá! Jedna z prvých kapitol vysvetľuje dvanásť senzitívnych období, cez ktoré deti vo veku od narodenia do šiestich rokov prechádzajú. Po prečítaní tejto časti som pochopila, prečo sa v rámci Montessori metódy kladie dôraz na to, aby sa bábätkám umožnil čo najvačší pohyb, prečo sa s aktivitami spojenými s písaním začína okolo tretieho roku, prečo je dôležité, aby sa s deťmi nehovorilo maznavým spôsobom atď. Veľa vecí mi zrazu docvaklo a začalo dávať veľký zmysel.

senzitivne obdobia, Tim Seldin

Čo sú senzitívne obdobia, a prečo je dôležité o nich vedieť?

Senzitívne obdobie je obdobie intelektuálneho záujmu a zvedavosti, v ktorom dieťa pociťuje silnú túžbu zvládnuť určitú zručnosť/ schopnosť/ vedomosť. Osvojenie si tejto zručnosti/ schopnosti/ vedomosti v senzitívnom období je pre dieťa ľahké, pretože učenie prebieha prirodzene. Je pripravené osvojiť si a zvládnuť danú zručnosť/ schopnosť/ vedomosť ak dostane správnu motiváciu v správnom období.

Je však dôležité vedieť, že senzitívne obdobia trvajú len určitú dobu, keď pominú, dieťa si síce môže danú zručnosť/schopnosť/vedomosť osvojiť, avšak bude ho to stáť viac úsilia a námahy a učenie mu bude trvať oveľa dlhšie.

Môj malý synovec je momentálne v senzitívnom období na jazyk. Keďže vyrastá v Anglicku, sestra s ním hovorí len po Slovensky a švagor len po Anglicky. Kyle má 19 mesiacov, rozumie čo mu hovoríte v angličtine aj v slovenčine a používa aj slovenské aj anglické výrazy. Nebude to dlho trvať a bude hovoriť plynulo oboma jazykmi. Ja som sa začala učiť anglicky na základnej škole a trvalo mi 7 rokov kým som začala čítať knihy v angličtine.

Akými senzitívnymi obdobiami teda deti od narodenia do šiestich rokov prechádzajú?

 1. Pohyb (od narodenia do jedného roka) nastáva koordinácia pohybov. Dieťa sa učí uchopovať, dotýkať, otáčať, liezť, chodiť. Preto je veľmi dôležité prispôsobiť priestor tak, aby sa mohli voľne pohybovať.
 2. Jazyk (od narodenia do šiestich rokov) od rôznych zvukov dieťa začína tvoriť slová, zo slov tvorí frázy a vety. Ak v tomto období na dieťa hovorí každý z rodičov iným jazykom, dieťa bude plynule hovoriť oboma jazykmi.
 3. Drobné predmety (od prvého roku do štyroch rokov) deti sú fascinované malými predmetmi a detailami, vďaka ktorým si rozvíjajú koordinácia zraku s rukami a zlepšuje sa ich jemná motorika.
 4. Správanie/Zdvorilosť (od dvoch do šiestich rokov) deti pozorujú a imitujú správanie dospelých a toto správanie si osvojujú.
 5. Zmysly (od dvoch do šiestich rokov) deti vnímajú svet okolo seba zmyslami od narodenia, ale od dvoch rokov ich fascinujú zmyslové zážitky: chuť, zvuk, dotyk a vôňa.
 6. Písanie (od troch do štyroch rokov) Mária Montessori zistila, že písanie predchádza čítaniu a začína pokusmi písať písmenká a čísla ceruzkou.
 7. Poriadok (od dvoch do štyroch rokov) deti v tomto období zbožňujú režim, konzistenciu a opakovanie. Všetko musí mať svoje miesto.
 8. Hudba (od dvoch do šiestich rokov) ak je hudba súčasťou každodenného života, dieťa začne prejavovať spontánny záujem o melódiu a rytmus.
 9. Chodenie na toaletu (od 18 mesiacov do troch rokov)
 10. Čítanie (od troch do piatich rokov) v tomto období deti prejavujú prirodzený záujem o symboly a zvuky, ktoré tieto symboly predstavujú.
 11. Priestorové vnímanie (od štyroch do šiestich rokov) keď si dieťa osvojí priestorové vnímanie, bude schopné riešiť komplexné hlavolamy.
 12. Matematika (od štyroch do šiestich rokov) Mária Montessori vytvorila rôzne aktivity, ktoré pomáhajú deťom v tomto senzitívnom období „zažiť“ čísla.

Ako sa dá zistiť, v ktorom senzitívnom období sa dieťa práve nachádza?                                           

To, v ktorom senzitívnom období sa dieťatko nachádza a akú stimuláciu v danom období potrebuje, sa dá zistiť, ak sledujete, čo dieťatko robí, aké veci ho priťahujú, aké hračky si vyberá.

Miško je momentálne v senzitívnom období na jazyk a pohyb. Veľmi sústrede sleduje naše tváre, keď na neho hovoríme, alebo sa pred ním rozprávame. Teraz, v treťom mesiaci ho začali fascinovať všetky predmety, ktoré dokáže uchopiť do dlane a ožužlať. Môžem nad neho vešať rôzne Mobiles, ale ak sa nedajú uchopiť a ožužlať, tak o ne nemá záujem. Potrebuje si cvičiť ručičky, uchopovanie, dotýkanie, držanie predmetov, koordináciu, aby sa posunul vo vývoji ďalej a na to je zameraná celá jeho pozornosť.

Odkedy viem o senzitívnych obdobiach, pristihujem sa pri tom, ako pozornejšie sledujem, čo deti okolo mňa zaujíma, čo ich fascinuje a od čoho sa nedokážu odtrhnúť. Deti nám samé ukazujú, čo potrebujú, len si ich treba pozorne všímať.