19 MESIAC

Geometrické tvary

By On September 05,14

Miška začali baviť geometrické tvary. Najprv mal na poličke položené takéto drevené puzzle.

geometricke tvary_5

Keď som si všimla, že jednotlivé tvary dokáže bez najmenších problémov vložiť do odpovedajúcich výrezov, položila som mu na poličku  plastovú kocku, kúpili sme ju v hračkárstve. Máme ju doma už dlho. Prvýkrát som ju Miškovi ukázala, keď mal 8 mesiacov. Používal ju na vkladanie a vyberanie penovej kocky. Potom na niekoľko mesiacov skončila v krabici s hračkami, ktoré rotujeme. Až teraz prišla opäť na rad.

geometricke tvary_0

Spočiatku mal Miško problém nájsť pre tvar správny otvor. No netrvalo to asi ani týždeň kým pochopil systém. Dokonca si vytvoril vlastný postup, vždy si najprv našiel jeden geometrický tvar (napríklad štvorec), a potom k nemu hľadal správny otvor. Keď ho našiel, vybral si z tvarov ostatné štvorce, ktoré postupne vhadzoval do už nájdeného otvoru.

geometricke tvary_1 geometricke tvary_2 geometricke tvary_3

Keď sme boli u babky na prázdninách, napadlo ma, že ak sa kocka rozloží, dali by sa do nej jednotlivé tvary vkladať. A tak som Miškovi kocku rozložila na koberec.

geometricke tvary_4

Farby ho zatiaľ nezaujímajú, no len čo ho začnú baviť, vytiahnem kocku znovu na poličku a bude môcť triediť kocky nielen podľa jednotlivých tvarov, ale aj farieb.

Čím ďalej, tým ma viac fascinuje ako sa deti učia cez priamu skúsenosť a prostredníctvom pokusu/omylu. Bohužiaľ často vídam dospelých, ako deťom do tohoto procesu zasahujú dobre mienenými radami, opravujú ich a nenechajú ich robiť chyby.

Keď sú deti neustále opravované, naučia sa báť sa robiť chyby. Začnú obmädzovať skúmanie a prestanú skúšať novú a náročnejšiu činnosť. Tým, že deťom umožníme, aby sa samé opravovali a učili sa zo svojich chýb, učíme ich, že cieľom práce nieje len získanie správnej odpovede. Je to o procese učenia sa učiť.
(z blogu NAMC)

Kým sa Miško naučil vhadzovať správne tvary do správnych otvorov spravil veľmi veľa chýb, dnes za pár minút vloží všetky tvary do správnych otvorov.

Dieťa sa zdokonaľuje prostredníctvom experimentovania vo vopred pripravenom priestore. Skúsenosť a cvik samé opravujú chyby.
(Mária Montessori, Absorbčná myseľ)

Tu je zopár zaujímavých článkov v angličtine o chybách a montessori:
NAMC: Montessori príprava prostredia
NAMC: Dôležitosť kontroly chyby v montessori prostredí
Montessori on making mistakes.